Suomeksi

Silver Lining Creation on ryhmä kehitys- ja sosiaalityön alojen harjoittajia, itsenäisiä elokuvantekijöitä ja freelance-journalisteja. Järjestö ei toimi filmien/elokuvien kaupallisen tuotannon, levityksen ja tuottoisan markkinoinnin periaatteella ja tästä on syntynyt käsite ” social filmmaking” eli yhteiskunnallinen filmituotanto. Tavoitteena yhteiskunnallisella filmien tuotannolla on saada aikaan positiivista muutosta ja tiedotettua herkistymistä globaalisti, helposti saatavilla olevan ja edullisen filmin tuotannolla. Yhdistys ajaa sosiaalisen median ja kansalaisjournalismin käyttämistä vaikuttamisen välineenä. Silver Lining Creation on poliittisesti sitoutumaton, voittoa tavoittelematon, valtiosta riippumaton, kansalaisyhteiskunnallinen yhdistys. Yhdistys haluaa toimia äänenä niille joilla sitä ei ole ja edustaa niitä jotka eivät ole edustettuna globaalisti.

TAVOITTEET

 • Toimia voittoa tavoittelemattomana, valtiosta riippumattomana yhdistyksenä joka toimii yhteiskunnallisena mediana yksilöiden ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edistämiseksi sekä vapaaehtoistoiminnan lisäämiseksi.
 • Käyttää yhteiskunnallista mediaa, filmien tuotantoa sekä kansalaisjournalismia työkaluina yhteiskunnallisen tietoisuuden lisäämiseksi ja voimaannuttamiseksi.
 • Rohkaista yhteiskunnallisen median, filmien tuotannon ja kansalaisjournalismin käyttöä äänenä niille, joiden ääni ei pääse kuuluviin, edustaa niitä jotka eivät ole edustettuina sekä tuottaa asiaankuuluvia tuotteita, jotka edistävät rauhan rakentamista, ihmisoikeuksien suojelemista, sekä kestävän kehityksen edesauttamista.
 • Suunnitella, toteuttaa, valvoa ja arvioida erilaisia verkkooppimateriaaleja yhteiskunnallisesta mediasta, filmien tuottamisesta, kansalaisjournalismista ja kehitystyöstä.
 • Hyödyntää yhteiskunnallisen median foorumeita ajamaan rauhan rakentamista, ihmisoikeuksien suojelemista ja kestävän kehityksen tukemista.
 • Kehittää kansainvälistä kumppanuutta kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa maailmanlaajuisesti ulottamaan ja toteuttamaan toimintojaan sekä Suomessa että ulkomailla.
 • Tehdä yhdistyksen toiminta lailliseksi eri maissa kunkin maan lain puitteissa ja mahdollistaa vapaaehtoispohjainen yhteistyö saman alan yhdistysten, säätiöiden ja järjestöjen välillä.
 • Järjestön on tavoitteidensa täyttymiseksi otettava vastaan tarvittava tuki kansallisilta ja kansainvälisiltä henkilöiltä ja järjestöiltä jotka toimivat lainsäädännön toimeksiannon alaisina.
 • Toteuttaa tietoisuuden lisääntymiseen tähtääviä ohjelmia, konfferensseja, työpajoja ja koulutuksia liittyen järjestön ydintoimintoihin
 • Järjestää, tukea ja osallistua kansainvälisiin filmi- ja dokumenttifestivaaleihin hyväntekeväisyystyön edistämiseksi ja varainkeruutarkoituksessa apua tarvitseville.
 • Suorittaa tarvittavat toimenpiteet yllämainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.